Konkurs ofert

Data publikacji ogłoszenia: 20 kwietnia 2017 r.

W związku z planowaną realizacją projektu pt. „edufinder.edu – globalna platforma usług edukacyjnych dla profesjonalistów – pakiet usług pro-rozwojowych w zakresie wdrożenia nowej usługi na rynek globalny” zapraszamy oferentów do składania ofert konkursowych na wykonanie następującego katalogu usług doradczych:

 1. Opracowanie modelu biznesowego i biznesplanu:

  1. Opracowanie analizy wdrażanego rozwiązania zgodnie z metodologią Business Model Canvas.
  2. Stworzenie biznesplanu z uwzględnieniem kosztów inwestycyjnych (stworzenie serwisu, marketing i pozyskiwanie nowych klientów) oraz kosztów operacyjnych (utrzymanie serwisu, obsługa klientów).
  3. Opracowanie prognoz przychodów i kosztów w okresie 1, 3 i 5 lat od wdrożenia rozwiązania.
  4. Wykaz modeli biznesowych stosowane na świecie dla usług o podobnym charakterze.
  5. Rekomendowane modele biznesowe dla wdrażanego rozwiązania wraz z uzasadnieniem.

 2. Analiza konkurencji i rynku płatnych usług edukacyjnych:

  1. Analiza rynku płatnych usług edukacyjnych dla dorosłych w Polsce, Europie i na świecie.
  2. Analiza konkurencyjnych rozwiązań w Polsce, Europie i na świecie.
  3. Analiza potencjału wdrażanego rozwiązania w skali krajowej i globalnej.
  4. Szacowanie potencjału wzrostu oraz udziału w rynku dla wdrażanego rozwiązania.

 3. Opracowanie strategii internacjonalizacji:

  1. Rekomendowane metody skalowania wdrażanego rozwiązania.
  2. Kluczowi interesariusze potencjalnie zainteresowani wdrożeniem rozwiązania oraz rekomendacje trybu i warunków nawiązywania z nimi współpracy.
  3. Lista potencjalnych partnerów do nawiązania współpracy przy wdrażaniu rozwiązania, wraz z danymi kontaktowymi.

 4. Działania marketingowe i sprzedażowe w skali globalnej:

  1. Niezbędne do podjęcia działania marketingowe i promocyjne, mające na celu wypromowanie rozwiązania w skali międzynarodowej.
  2. Lista rekomendowanych wydarzeń/imprez branżowych, podczas których warto promować rozwiązanie.
  3. Dostępne kanały marketingowe i sprzedażowe oraz rekomendacje w zakresie ich stosowania.

 5. Doradztwo prawne przy nawiązywaniu umów partnerskich:

  1. Opracowanie katalogu kluczowych zapisów umów o współpracy/partnerstwa.
  2. Opracowanie wzorów umów partnerstwa.
  3. Lista rekomendowanych kancelarii prawnych wyspecjalizowanych w obsłudze projektów innowacyjnych.

Szczegółowe informacje, w tym kryteria oceny ofert oraz stosowne formularze znajdują się w zamieszczonych poniżej plikach:

InnovationHub zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3